Friday, September 24, 2010

Untuk bacaan Ahli PSMA Spring12

psma logo

Assalamualaikum,

Mungkin ada yang membaca dan mengikuti secara langsung perkembangan PENCAK SILAT MELAYU ASLI (PSMA) Spring12 oleh itu terdapat beberapa maklum balas yang diterima oleh pihak PSMA Spring12 pusat. Oleh itu saya hendak menerangkan beberapa perkara yang telah dinyatakan di Blog ini kembali bagi menerangkan situasi sebenar.

1. Selaras dengan perkembangan semasa dan ingin membawa PSMA Spring12 ke pesada yang lebih jauh maka PSMA Spring12 PUSAT telah ditubuhkan bagi mengalas tanggungjawab menyebarkan dan menyediakan satu strategi bagi menguruskan PSMA Spring12 supaya berdaya maju.

2. Modul Latihan PSMA Spring12 telah diwujudkan dan di persetujui oleh Guru Utama iaitu Cikgu Emy. Ianya dimantapkan dengan garis-garis panduan sebagai rujukan setiap Gelanggang Latihan PSMA Spring12 semasa menjalankan latihan secara profesional. Ini adalah bertujuan untuk menyeragamkan latihan dan persembahan.

3. Sebagai salah satu dari 12 perguruan asal (silat bawah RSS)dari Sarawak maka atas persetujuan semua pihak PSMA Spring12 telah mengeluarkan Sijil untuk perakuan setiap ahli dan sah digunakan sebagai rujukan memohon kerja sebagai contohnya. Setiap Sijil adalah dengan Nombor bilangan Sijil yang dikawal oleh pihak PSMA Spring12 PUSAT. Oleh itu pihak cawangan-cawangan hendaklah menghantar borang ahli dan yuran keahlian PSMA Spring12 dan disahkan oleh Guru atau tenaga pengajar masing-masing kepada pihak PUSAT terlebih dahulu sebelum ditapis dan kemudian dikeluarkan sijil. Ini perlu dilakukan sebab PSMA Spring12 dalam proses untuk mendaftar dibawah ROS.

4. Misi Utama PSMA Spring12 adalah untuk menghantar wakil persilat yang terlatih untuk acara-acara pertandingan dan persembahan. Sasaran kita adalah untuk mencapai tempat di dalam silat olahraga dan latihan akan dipantau sendiri oleh Cikgu Emy kerana beliau selain bergelar Guru beliau juga berpengalaman dalam Silat Olahraga dimana beliau pernah mewakili PSMA Spring12  didalam silat Olahraga di Semenanjung Malaysia pada awal tahun 80an. Diharap kita akan dapat menaikkan taraf peserta seterusnya dapat mengalahkan mana-mana persatuan yang berasaskan buah pukulan dari PSMA iaitu tunjuk ajar dari Arwah Guru Bojeng bin Sham. Tujuannya ialah untuk mengingatkan bahawa cuma PSMA Spring12 sahaja yang layak mengunakan buah pukulan tersebut secara sah dan bukan dicuri dan diubah mengikut citarasa sendiri sesuka hati. Perkara ini amat ditekankan oleh anak-anak Arwah Guru Bojeng Bin Sham.

5. Setiap cawangan-cawangan PSMA Spring12 adalah tertakluk kepada arahan ini, oleh itu Guru Muda-Guru Muda yang sedia ada masih boleh meneruskan segala latihan seperti biasa. Untuk tujuan pengurusan atau pentadbiran segala perkara berkaitan hendaklah dimajukan kepada pihak PSMA PUSAT untuk keputusan dan penyelesaian.

6. Setiap ahli PSMA Spring12 yang masih aktif atau hendak aktif semula bolehlah menghubungi PSMA PUSAT untuk tujuan pengesahan dan pengeluaran sijil keahlian. Pihak PSMA PUSAT bercadang untuk menyenaraikan setiap ahli yang ada sebagai rujukan dan rekod pada masa hadapan.

7. Akhir kata dari saya selaku cucu sulong Arwah Bojeng Bin Sham , ingin menyatakan segala masalah atau perkara boleh diselesaikan secara Musyawarah dan persetujuan bersama bagi kelangsungan dan meneruskan seni silat ini hingga ke peringkat tertinggi.

Technorati Tags: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Windows Live Tags: Untuk,Ahli,PSMA,Assalamualaikum,Mungkin,PENCAK,SILAT,MELAYU,ASLI,Oleh,Blog,Selaras,PUSAT,Modul,Latihan,Guru,Utama,Cikgu,Ianya,Gelanggang,Sebagai,Sarawak,Sijil,Setiap,Nombor,Misi,Sasaran,Olahraga,Semenanjung,Malaysia,Diharap,Arwah,Bojeng,Sham,Muda,Pihak,Akhir,Musyawarah,yang,secara,perkembangan,beberapa,saya,hendak,menerangkan,perkara,telah,bagi,dengan,semasa,ingin,maka,satu,iaitu,garis,rujukan,adalah,persembahan,dari,persetujuan,cawangan,hendaklah,menghantar,keahlian,atau,kepada,dalam,acara,kita,akan,beliau,pada,dapat,mana,masih,boleh,meneruskan,segala,tujuan,aktif

WordPress Tags: Untuk,Ahli,PSMA,Assalamualaikum,Mungkin,PENCAK,SILAT,MELAYU,ASLI,Oleh,Blog,Selaras,PUSAT,Modul,Latihan,Guru,Utama,Cikgu,Ianya,Gelanggang,Sebagai,Sarawak,Sijil,Setiap,Nombor,Misi,Sasaran,Olahraga,Semenanjung,Malaysia,Diharap,Arwah,Bojeng,Sham,Muda,Pihak,Akhir,Musyawarah,yang,secara,perkembangan,beberapa,saya,hendak,menerangkan,perkara,telah,bagi,dengan,semasa,ingin,maka,satu,iaitu,garis,rujukan,adalah,persembahan,dari,persetujuan,cawangan,hendaklah,menghantar,keahlian,atau,kepada,dalam,acara,kita,akan,beliau,pada,dapat,mana,masih,boleh,meneruskan,segala,tujuan,aktif

Blogger Labels: Untuk,Ahli,PSMA,Assalamualaikum,Mungkin,PENCAK,SILAT,MELAYU,ASLI,Oleh,Blog,Selaras,PUSAT,Modul,Latihan,Guru,Utama,Cikgu,Ianya,Gelanggang,Sebagai,Sarawak,Sijil,Setiap,Nombor,Misi,Sasaran,Olahraga,Semenanjung,Malaysia,Diharap,Arwah,Bojeng,Sham,Muda,Pihak,Akhir,Musyawarah,yang,secara,perkembangan,beberapa,saya,hendak,menerangkan,perkara,telah,bagi,dengan,semasa,ingin,maka,satu,iaitu,garis,rujukan,adalah,persembahan,dari,persetujuan,cawangan,hendaklah,menghantar,keahlian,atau,kepada,dalam,acara,kita,akan,beliau,pada,dapat,mana,masih,boleh,meneruskan,segala,tujuan,aktif

No comments: