Sunday, July 17, 2011

UNTUK SIARAN

Assalamualaikum salam sejahtera, salam jagat pendekar dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada semua ahli-ahli dan saudara-saudara seahli PSMA Spring12.

psma logo

Disini saya maklumkan, kita akan mengadakan perjumpaan buat semua ahli PSMA Spring12 pada masa yang akan dibincangkang bersama.

Saya mohon setiap ahli PSMA Spring12, boleh mencadangkan tarikh dan tempat yang sesuai untuk perjumpaan ini nanti. Saya mohon setiap Cawangan untuk mencadangkan tarikh dan mengajak kembali setiap ahli yang terlibat untuk hadir(termasuk ahli yang tak aktif). Asalkan ahli PSMA Spring12 anda adalah digalakkan mengahadirkan diri dan memberi cadangan untuk hari perjumpaan itu nanti.

Setiap cadangan boleh juga diemailkan ke radenpsma@gmail.com

Akhir kata, setiap kerjasama dari ahli amatlah saya hargai. Sekian Terima kasih.