Tuesday, August 3, 2010

UNTUK SIARAN

ptpl sign

Untuk makluman pihak PSMA Spring12 akan mula membuka gelanggang di PTPL bermula 15 ogos 2010. Student yang berminat boleh menghubungi Encik Syawal(warga PTPL) untuk mendapatkan borang. Kepada sesiapa yang berminat boleh juga terus mendaftar dan menghantarkan borang pada hari tersebut.

Semoga segala yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Technorati Tags: ,,,,,,,,,,,,

Windows Live Tags: UNTUK,SIARAN,PSMA,PTPL,Student,Encik,Syawal,Kepada,Semoga,yang,berminat,boleh,borang

WordPress Tags: UNTUK,SIARAN,PSMA,PTPL,Student,Encik,Syawal,Kepada,Semoga,yang,berminat,boleh,borang

Blogger Labels: UNTUK,SIARAN,PSMA,PTPL,Student,Encik,Syawal,Kepada,Semoga,yang,berminat,boleh,borang

No comments: